Public purchases

9.1. Pirkimo organizatorius - LAM direktoriaus įsakymu paskirtas LAM darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka supaprastintus pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija).

9.2. Pirkimo iniciatorius - LAM padalinys, jei padalinio nėra - darbuotojas, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus.

9.3. Supaprastintas atviras konkursas - supaprastinto pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą.

9.4.  Supaprastintas ribotas konkursas - supaprastinto pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti konkurse gali pateikti visi norintys konkurse dalyvauti tiekėjai, o pasiūlymus konkursui - tik LAM pakviesti tiekėjai.

9.5. Supaprastintos skelbiamos derybos - supaprastinto pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti derybose gali pateikti visi tiekėjai, o perkančioji organizacija su visais ar atrinktais tiekėjais derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų.

Dokumentai

LAM suprastintu VP taisykles

LAM VP komisijos darbo reglamentas