LAM Ugniagesybos ekspozicija

Aviacija glaudžiai susijusi su priešgaisrine apsauga. Visuose oro uostuose įkuriamos ugniagesių gelbėtojų komandos. 

Pirmos istorinės žinios apie ugniagesybą siekia 1522 metus, kunigaikščio Žygimanto senojo privilegijoje Vilniaus miestui randama žinių apie „sargybinius, kurie vaikščiodami po miestą kasnakt prižiūrėti privalo sutrukdydami vagystes, įsilaužimus, plėšikavimus ir gaisrus.

Lietuvos aviacijos muziejui 1997 metais sudarius bendradarbiavimo sutartį su Kauno priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, ugniagesybos istorija pradėta domėtis plačiau. Jau per pirmuosius kelerius metus buvo surinkta žinių ir eksponatų leidusių paruošti ekspoziciją su daugelį metų gelbėtojams patikimai tarnavusiais gaisriniais automobiliais, rankiniais ir motoriniais gaisriniais siurbliais, įvairių paskirčių gesintuvais, ugniagesių aprangomis, šalmais, didele retų nuotraukų kolekcija.

2001 metais gegužės 4-ąją, minint ugniagesių globėjo Šv. Florijono dieną, įvyko oficialus LAM ugniagesybos ekspozicijos atidarymas. 2005 metais ekspozicija buvo išplėsta, greta didžiųjų muziejaus orlaivių lauko ekspozicijoje atsirado ir gaisrinių automobilių kolekcija.

Lankytojų dėmesio visada sulaukia atkurtas senovinis ugniagesių vežimas, kaminkrėčio drabužiais su darbo įrankiais aprengtas manekenas. Plačiai

paplitusi legenda byloja, kad sutikti kaminkretį - geras ženklas, o pavykus patrinti jo aprangos sagą gali išsipildyti ir patys slapčiausi 

troškimai. Lankytojų dėmesį patraukia įvairų laikotarpių ugniagesių aprangos ir ekipiruotės, o ypač  - ugniagesių šalmų kolekcija.

Lietuvos aviacijos muziejus bendradarbiaudamas su Kauno apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba siekia gerinti moksleivių priešgaisrinės apsaugos žinias - muziejuje rengiamos moksleivių piešinių ir nuotraukų parodos apie gaisrus ir jų prevenciją, paruošti edukaciniai užsiėmimai su praktinių pirminių

gaisro gesinimo priemonių naudojimu ir moksleivių varžytuvėmis priešgaisnės saugos viktorinose bei sportinėse estafetėse.

 

 

 

 

 

 

 

Muziejaus draugai:

Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Kauno ugniagesių savanorių draugija