Apie klubą

Stendinio modeliavimo „bumas“ Lietuvoje siejamas su FROG formų atsiradimu Sovietų Sąjungoje 1976 metais. Iki pirmųjų stendinių modelių parodų Lietuvoje reikėjo dar viso dešimtmečio. Lyderiavo

entuziastai iš Kauno, 1986 m. surengę pirmąją modelių parodą Kauno šiluminių tinklų salėje (vietos parinkimui įtakos turėjo ten veikęs šiluminės technikos muziejus). Kiek vėliau savo darbus demonstravome parodoje Jaunųjų technikų stotyje (A. Mickevičiaus g.2) įsikūrusiame Visuomeniniame aviacijos muziejuje, o 1987 m. klubo globą perėmus Kauno Profsąjungų kultūros rūmams, modelių parodos ir konkursai vykdavo šių rūmų patalpose. Buvo sukurti ir patvirtinti stendinių aviamodelių klubo „Sparnai 72“ įstatai, kiek vėliau – modelių vertinimo konkursuose taisyklės.

Pirmaisiais klubo veiklos metais labai aktualiu uždaviniu buvo plastikinių rinkinių įsigijimas – organizuoto tiekimo vizijų neįgyvendinome, tačiau klubo nariams buvo sudarytos sąlygos keistis turimais modeliais, įrankiais ir medžiagomis jų gamybai. Daug dėmesio skyrėme techninės informacijos kaupimui – dėl objektyvių sąlygų savo leidinių lietuvių kalba klubui išleisti nepavyko (viena iš priežasčių, kodėl „Sparnai 72“ netapo tarptautinės plastikinių modelių bendrijos IPMS nariu), tačiau veikė klubo biblioteka ir informacijos „duomenų bazė“. Ilgai tobulinome modelių vertinimo taisykles, remdamiesi geriausių Lenkijos ir Čekijos klubų patirtimi. Pradėjus rengti konkursus, praktika greitai įrodė, kad modelius vertinti reikia ne pagal aukščiausio lygio kriterijus, o pagal tuo metu šalyje egzistuojantį modeliavimo lygį. Persistengus norinčių dalyvauti skaičius greitai mažėdavo... Apie 1994 m. iš Lietuvos išsikėlus Sovietų armijos karininkams, aktyvių modeliuotojų gretos smarkiai aptirpo, atskiruose kategorijose dalyvių nepriviliodavo net solidūs prizai (paskutiniame klubo „Sparnai 72“ surengtame Respublikos čempionate pagrindinis prizas buvo 1000 Lt vertės kelionė į modeliuotojų „meką“ – Prahą). Vėliau rengėme tik moksleivių Respublikos čempionatus bei atviras Kauno pirmenybes. Suaugusiųjų varžytuves buvo bandyta atgaivinti 2002 metais, tačiau modeliuotojų aktyvumas buvo labai menkas. Klubas „Sparnai 72“ vidutiniškai kas dveji metai rengia didžiules stendinių aviamodelių parodas, kuriose demonstruojami geriausi M1:72 skirtingų pavadinimų aviacinės technikos modeliai. Minint klubo veiklos 10-ties metų sukaktį surengtoje parodoje buvo 330 lėktuvėlių, 2009 metų parodoje vykusioje Lietuvos aviacijos muziejuje – jau 674, o jubiliejinėje trisdešimtmečio parodoje 2017 metais buvo net 900!

 

Pagrindiniai klubo „Sparnai 72“ tikslai yra populiarinti stendinį aviamodeliavimą Lietuvoje ir kelti modelių konstravimo kultūrą. Kauno Moksleivių techninės kūrybos rūmuose jau nuo 1996 metų veikia stendinio modeliavimo būrelis, kuriame susipažinę su stendinio modeliavimo pagrindais ir įgiję būtinų darbinių įgūdžių moksleiviai ateityje gali tapti gerais modeliuotojais ar net potencialiais mūsų klubo nariais. Klubo skleidžiama modeliavimo filosofija padeda konstruoti vis gražesnius ir tikslesnius modelius, vertingais eksponatais gausinti atskirų klubo narių kolekcijas ar net skatina lietuviškų modelių ir modelių priedų gamybą. Kol kas tik keli klubo nariai atlieka „tiriamąjį“ darbą tobulindami egzistuojančią techninę orlaivių dokumentaciją, tik pavieniais atvejais metodiškai tyrinėjami istoriniai dokumentai ar nuotraukos, mažai dėmesio skiriame mūsų valstybėje naudojamų orlaivių dažymo schemų ir atspalvių dokumentavimui. Tačiau atskiri bandymai ir darbai vyksta, yra didelė tikimybė, kad dar 2010 metais klubo narių iniciatyva bus pradėta pirmojo aukštos klasės lietuviško aviamodelio serijinė gamyba.

 

KLUBO TAISYKLĖS

Klubo nariu gali tapti bet kuris žmogus besidomintis technika, technikos istorija ar tiksliais technikos modeliais.
Klubo nariams yra privalomi visuotino klubo narių susirinkimo sprendimai, tačiau tokių sprendimų nedaug. Šiandien nėra jokių galiojančių privalomų sprendimų, išskyrus privalomą turimų modelių demonstravimą klubo rengiamose parodose, jei to prašo parodų organizatoriai.
Nėra jokių pastovių privalomų mokesčių, talkų ir pan.

Sueigų metu aptariami nauji modelių rinkiniai, jų kokybė, įsigijimo galimybės. Dalijamės patirtimi, kaip mažiausiomis pastangomis patobulinti konkretų modelį, kokius tam naudoti papildomus detalių rinkinius, dažymo technologijas ir medžiagas, aptariami dažų atspalviai, techninės informacijos pasiekiamumas ir kokybė (patikimumas).
Nuo 2010 metų liepos pradėjus funkcionuoti klubo veiklai skirtam skyreliui Lietuvos aviacijos muziejaus portale www.lam.lt atsirado galimybė viešinti narių klubo veiklos vizijas, tyrinėjimų rezultatus ar viešinti kylančias veiklos problemas.