S. Dariaus ir S. Girėno įamžinimo sąvadas

             

           S. Darius ir S. Girėnas istorinėje atmintyje (1933-2013 m.) Įamžinimo sąvadas.

                                                                           

1.        NEPRIKLAUSOMA LIETUVOS RESPUBLIKA (1933-1940 M.)......................................... 16
2.        OKUPACIJŲ LAIKOTARPIS (1940-1990 M.).................................................................. 67 

3.        NEPRIKLAUSOMA LIETUVA (1990-2013 M.)............................................................... 108 

4.         LIETUVIŲ IŠEIVIJA (1933-2013 M.)........................................................................... 170