„Pirmieji branduolinio ginklo nešėjai“

2015 m. birželio 19 d. įvyk paskaita apie pirmuosius sprogdinimus ir valstybes, turinčias branduolinį ginklą bei tų šalių strateginę aviaciją.

.

.

.

.

.

.