„Aviatorių Aleksandrą Jonušą prisimenant“


Eidamas 83-ius metus, mus paliko didis aviatorius Aleksandras Jonušas, sklandymo sporto meistras, lakūnas, rekordininkas, ilgametis Pociūnų aerodromo vadovas, pirmojo sklandytuvo LIETUVA bandytojas, aviacijos gamyklos direktorius.

Renginys Lietuvos aviacijos muziejuje iš 2018 m. sausio 5 d. nukeliamas į 2018 m. sausio 12 d.


Aviacijos muziejaus kolektyvas reiškia užuojautą Aleksandro Jonušo artimiesiems.