Informacija lankytojams

Lietuvos aviacijos muziejus informuoja, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d. keičiasi nemokamų muziejaus lankytojų lankymo sąlygos, žemiau pateikiamas papildytas nemokamų lankytojų sąrašas:

  1.  1. ikimokyklinio amžiaus vaikams;
  2.  2. bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;
  3.  3. našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams;
  4.  4. asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui - vienas lydintysis);
  5.  5. asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems;
  6.  6. Lietuvos muziejų darbuotojams;
  7.  7. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams;

Nuolaidos taikomos tik lankytojui pateikus teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą.