„50 metų - atgimusiai lakūno Stepono Dariaus gimtinei“