Kviečiame prisijungti prie LAM ekipos!

Ieškome LAM kultūros vadybininko/-ės

 

Lietuvos aviacijos muziejus ieško KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO/ĖS


APIE MUZIEJŲ
Lietuvos aviacijos muziejus (LAM) nuo 1990 m. veikia Kaune, šalia vieno seniausių Europoje aerodromų. Muziejaus fonduose yra daugiau nei 20000 eksponatų, tarp jų – 40 skraidymo aparatų. Žymiausi jų – 1982 m. filmui „Skrydis per Atlantą“ Vlado Kensgailos sukurta Lituanicos kopija ir virš Baltijos kelio skridęs AN-2R orlaivis. LAM rengia edukacijas aviacijos, priešgaisrinės saugos tema. Muziejus turi du filialus – lakūnų S.Dariaus ir S.Girėno gimtines-muziejus (Judrėnuose ir Vytogaloje). Būdamas LR kultūros ministerijos padaliniu, LAM pagal įstatus įvardijamas kaip Lietuvos aviacijos tyrimų centras, tačiau muziejaus siekia tapti ir kultūros erdve, kurioje aviacijos istoriją papildys įvairiapusė kūrybos raiška ir mintis.

Toks atsinaujinimas negalimas be naujų žmogiškų resursų, naujų intelekto pajėgų, todėl LAM ieško naujo komandos nario.


KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKAS/Ė
Pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei, pareigybės lygis – A2.
Pareigybė tiesiogiai pavaldi direktoriui. Darbo vieta – ekspozicijų skyriuje.


VEIKLOS SRITIS
Muziejinės veiklos projektų vykdymas, muziejaus veiklos viešinimas, tiesioginis darbas su lankytojais.


FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖS:
- inicijuoti, rengti, vykdyti muziejinės veiklos, kultūrinius projektus;
- dalyvauti rengiant atnaujinamas muziejaus ekspozicijas, kilnojamas parodas;
- vykdyti muziejaus komunikaciją per tradicinę žiniasklaidą, socialines medijas, renginius;
- dalyvauti kuriant naują muziejaus interneto svetainę, o ją sukūrus – administruoti;
- rengti ir platinti muziejaus naujienlaiškį, kaupti naujienlaiškio adresatų kontaktinius duomenis, atsakyti už jų saugumą;
- administruoti muziejaus socialinių medijų paskyras, kurti jų turinį;
- rengti muziejaus savireklamos projektus;
- organizuoti ir būti atsakingam/ai už muziejaus suvenyrų parduotuvės/knygynėlio veiklą;
- aptarnauti, pagal kompetencijas konsultuoti muziejaus lankytojus;
- tiesiogiai bendrauti su muziejaus lankytojais, vykdyti lankytojų stebėseną, apklausas žodžiu ir raštu;
- dalyvauti muziejaus projektų paraiškų rengime;
- atlikti kitas vienkartines užduotis užduotis pagal kompetencijas ir muziejaus komandos tarpusavio pagalbos poreikius;
- pateikti metinį veiklos planą ir ataskaitą tiesioginiam vadovui;
- savo darbe vadovautis LR Vyriausybės nutarimais, Muziejaus nuostatais, muziejaus darbo vidaus tvarkos taisyklėmis, muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu;
- funkcijas atlikti savarankiškai, tiesioginiam vadovui kontroliuojant galutinį rezultatą, laikantis darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, taisyklingai naudojantis priskirtomis darbo priemonėmis;
- atsakyti už žalą, padarytą muziejui, dėl savo kaltės ar neatsargumo LR įstatymų nustatyta tvarka.


KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI KANDIDATAMS:
- komunikacijos, socialinių ar humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis ar jam prilyginamo išsilavinimo laipsnis;
- nepriekaištinga lietuvių ir anglų kalba;
- geri skaitmeninio raštingumo pagrindai – gebėjimas naudoti įvairias programines aplinkas, įskaitant vaizdo redagavimo, svetainių turinio valdymo;
- socialinės tinklaveikos internete išmanymas;
- kultūros fondų, tarptautinių projektų paraiškų rengimo taisyklių, paramos programų galimybių ir paraiškų teikimo išmanymas;
- multimedijos raiškų - fotografijos, video, grafinio dizaino pagrindai.


BŪTINOS ASMENINĖS SAVYBĖS:
- pareigingumas,
- kūrybiškumas,
- komunikabilumas,
- pozityvumas.


KANDIDATŲ PRIVALUMAI:
- papildomų kalbų mokėjimas,
- patirtis inicijuojant, vykdant, administruojant kultūros, meno projektus,
- darbo muziejuje patirtis,
- aviacijos, technikos raidos, istorijos žinios.


SIŪLOMAS DARBO ATLYGINIMAS
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, kurio vienetas lygus pareiginės algos baziniam dydžiui – 5,5.


KONTAKTAI
CV ir motyvacinį laišką siųskite Lietuvos aviacijos muziejaus vadovui Mindaugui Kavaliauskui el. paštu direktorius@lam.lt (laiško tema: „Kultūrinės veiklos vadybininkas“) iki rugpjūčio 29 d. Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.