Nepriklausomybės kovų dalyviui karo lakūnui Stasiui Jakščiui atminti