„Prisimenant dailininką-architektą ir kolekcininką Gediminą Karpavičių“