„Įžymaus lėktuvų konstruktoriaus atminimui“ „Lietuvos Karo aviacijai - 95 metai“

           

Įvadinis LAM muziejaus direktoriaus                                                  Savo eiles skaitė poetė

   Remigijaus Jankausko žodis                                                      Irena Jacevičienė-Žukauskaitė

               

  A. Gustaičio medalininkas             A. Gustaičio medalininkas      A. Gustaičio medaliu apdovanota

    Eduardas Lasauskas                       Nerijus Korbutas                    Audronė Žukauskienė