Ataskaitos

2014 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį


2014 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

2014 m. IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

2015 m.

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas


2015 m. metinė biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita
2016 m. I ketvirčio biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita
2016 m. II ketvirčio biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita


2016 m.

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos


2017 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaido sąmatų vykdymo ataskaitos


2017 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

 

2017 m. III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (2017m.)

Finansinių ataskaitų rnkinys (2017 m.)

 

2018 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

 

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys (1d.)

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys (2d.)

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys (3d.)

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys (4d.)

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys (5d.)

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys (6d.)

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys (7d.)

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys (8d.)