Ataskaitos

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys (1d.)

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys (2d.)

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys (3d.)

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys (4d.)

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys (5d.)

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys (6d.)

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys (7d.)

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys (8d.)

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. (IV ketvirtis) (1 d.)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. (IV ketvirtis) (2 d.)

 

2019 m. ataskaitų rinkiniai

Finansinių  ataskaitų  rinkinys 2019 m. ( I ketv.) (1 d.)

Finansinių  ataskaitų  rinkinys 2019 m. ( I ketv.) (2 d.)

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. (IV ketvirtis) (1 d.)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. (IV ketvirtis) (2 d.)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. (IV ketvirtis) (3 d.)