Ažuolynas I STEPONO DARIAUS KAUNAS

  • Ažuolynas I STEPONO DARIAUS KAUNAS

Būdamas Lietuvos Fizinio Lavinimosi Sąjungos (LFLS) vadovu Steponas Darius inicijavo ir rūpinosi pirmojo Lietuvoje stadiono statyba Ąžuolyne. Žinoma, kad Darius prie stadiono statybos pridėjo ir dalį savo lėšų – 5000 litų. Stadiono statybos vyko 1924-1925 metais.

Skip to content