IN MEMORIAM muziejaus bičiuliui prof. Jonui Stankūnui

  • IN MEMORIAM muziejaus bičiuliui prof. Jonui Stankūnui
2021-09-06

Kaip visada netikėtai, 2021 m. rugsėjo 1 d. į amžinybę iškeliavo vienas iš aviacinės akademinės bendruomenės šulų – Jonas Stankūnas, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto direktorius nuo 1993 metų.

Gimęs 1949 m. balandžio 11 d. Pakenės kaime (Rokiškio raj.) jau nuo jaunystės palinko prie aviacijos ir 1970 m. baigė civilinės aviacijos mokyklą Krivij Rihe (Ukraina), kur studijavo Orlaivių elektroninės įrangos programoje. Tačiau sovietinėmis sąlygomis tobulėti aviacinėse specialybėse lietuviams buvo nelengva, todėl įstojo į Vilniaus inžinerinį statybos institutą ir Automatizacijos fakultete studijavo radijo aparatūros konstravimą (baigė 1976 m.). Toliau tobulinosi Radijo aparatūros ir technologijos katedros aspirantūroje. 1981 m. tapo technikos mokslų srities daktaru, o 1995 m. – technikos mokslų srities elektronikos krypties habilituotu daktaru.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1993 metais prof. Jonas Stankūnas griebėsi kurti A. Gustaičio aviacijos institutą, kad Lietuvoje galima būtų rengti aviacijos specialistus su aukštojo mokslo išsilavinimu. Šiame darbe jį reikšmingai rėmė VGTU rektorius akademikas Edmundas Kazimieras Zavadskas ir besikuriančios Lietuvos karo aviacijos vadai, nes buvusio Lietuvos „Aerofloto“ padalinio vadovaujantys darbuotojai į šį sumanymą žvelgė skeptiškai ir net neigiamai, teigdami, kad lakūnų ir kitų specialistų turime į valias, o paskui specialistus bus galima rengti Rusijos institutuose.

Išvystyti ir aprūpinti Aviacijos institutą buvo nelengva, o pirmiausia profesoriui rūpėjo buvusios Nepriklausomos Lietuvos aviacijos šaknys bei brigados generolo Karo aviacijos viršininko Antano Gustaičio veikla, nes jis taip pat rūpinosi technikos specialistų su aukštuoju mokslu rengimo problemomis ir net rašė raštus Respublikos prezidentui. Todėl natūraliai pradėjo bendrauti su Lietuvos aviacijos  muziejumi, kuris šiuos klausimus buvo giliau išnagrinėjęs. Kiek vėliau, pasitelkęs Lietuvos aviacijos muziejaus direktorių Algirdą Gamziuką ir kitus bendradarbius, išleido knygą apie A. Gustaitį „Gyvenimas skrydžiui“. Taip pat daug metų į muziejų siųsdavo savo studentų lakūnų komandą, kuri moksleivius edukuodavo apie Aviacijos institute siūlomas specialybes.

Ilgainiui profesoriaus veikla nepaprastai išsiplėtė: jis priklausė Lietuvos kosmoso asociacijai, Karo akademijai, Lietuvos aviacijos pramonės įmonių asociacijai, LMA prezidiumo transporto tarybai ir daugeliui kitų struktūrų.

Profesorius Jonas Stankūnas reikšmingai prisidėjo įgyvendindamas nepriklausomoje Lietuvoje savarankiškos civilinės ir karinės aviacijos idėją, sukūrė ir įtvirtino unikalią mokyklą, išugdė ne tik lakūnų, aviacijos inžinierių bei skrydžių vadovų, bet ir jų dėstytojų kartą.

 

IN MEMORIAM tekstą parengė Gytis Ramoška

Fotografijos autorius Saulius Štulas

Skip to content