KORUPCIJOS PREVENCIJA

  • KORUPCIJOS PREVENCIJA

Lietuvos aviacijos muziejaus direktoriaus 2023 m. sausio 13 d. įsakymu, Nr. V1-4, už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Lietuvos aviacijos muziejuje paskirta darbuotoja – viešųjų ryšių ir rinkodaros specialistė – Vaiva Sveikataitė.

*

Kontaktai: V. Sveikataitė | [email protected], 865759686

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su Lietuvos aviacijos muziejumi sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Pranešti galite apie: galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su Lietuvos aviacijos muziejumi.