KORUPCIJOS PREVENCIJA

  • KORUPCIJOS PREVENCIJA
PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su Lietuvos aviacijos muziejumi sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Pranešti galite apie: galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su Lietuvos aviacijos muziejumi.

Pranešti galite:

Elektroniniu paštu: užpildykite pranešimo pažeidimo formą ir atsiųskite ją elektroniniu paštu korupcija@lam.lt

Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai, atvykus į Lietuvos aviacijos muziejaus administracijos pastatą, adresu Veiverių g. 132, Kaunas.

Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka Lietuvos aviacijos muziejaus paskirtas darbuotojas.

Garantuojame asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Skip to content