S. Dariaus žmonos Jaunutės tėvų namai I STEPONO DARIAUS KAUNAS

  • S. Dariaus žmonos Jaunutės tėvų namai I STEPONO DARIAUS KAUNAS

Steponas Dariaus žmonos Jaunutė Škėmaitės-Darienės tėvų namai. S. Darius šiame name dažnai svečiuodavosi, o išvykdamas atgal į JAV, uošvių garaže paliko ir savo asmeninį automobilį „Ford T”, kuriuo važinėdavo gyvendamas Lietuvoje.

Skip to content