EDUKACIJOS IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VEDĖJAS

  • EDUKACIJOS IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VEDĖJAS

Numatoma darbinė veikla. Vedėjas organizuoja muziejaus skyriaus darbą: nustato svarbiausias/prioritetines skyriaus darbo kryptis, sudaro metinius veiklos planus, įskaitant ir muziejaus padalinius. Taip pat organizuoja/kuruoja/padeda vystyti parodas, konkursus, šventes ir kitas muziejines veiklas, esant reikalui – bendradarbiauja su kitais muziejaus skyriais ir veiklas vykdo kartu. Šio skyriaus vedėjas taip pat rengia ir teikia projektinio finansavimo paraiškas edukaciniams užsiėmimams. Vedėjas kontroliuoja sklandų projektų teikimą ir  vykdymą.

Taip pat yra numatomas vedėjo atstovavimas už muziejaus pristatymą visuomenei, žiniasklaidai ir mezgimą tarpautinių ryšių ir jų plėtojimą. Esant poreikiui vykdo tai ir informacinių technologijų pagalba (t.y. tvarko, prižiūri socialinius tinklus, muziejaus tinklalapį). Vedėjas ieško būdų kontekstų muziejaus naujienoms atsirasti viešojoje erdvėje bei kuria galimybes svarbių atstovų tautos lygmeniu apsilankymą. Skyriaus vedėjas organizuoja Muziejaus edukacinę veiklą, bei esant poreikiui joje dalyvauja ir ją kuruoja (įskaitant ir nuotolines, išvažiuojamąsias ar padalinių vykdomas veiklas). Vedėjas užtikrina informacinę sklaidą bei organizuoja muziejaus rinkodarą, kuria naujus kultūrinius produktus ir rūpinasi jų sklaida ir tikslinga prekyba. Esant reikalui šią prekybą vykdo muziejaus patalpose.

Reikalavimai. Turėti aukštajį humanitarinių mokslų išsilavinimą. Turėti bent jau dviejų metų patirtį dirbant kultūros, švietimo ar sporto vadybos srityje. Darbo muziejuje patirtis privalumas. Taip pat privaloma mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 – C1 lygiu ir turėti puikius įgūdžius naujųjų medijų administravimui.

Etato dalis  – 100 %

Atlyginimas – ………………..Nuo antrų darbo metų – kintamoji darbo užmokesčio dalis.

Laisvos formos CV ir trumpą motyvacinį laišką, kodėl norėtumėte dirbti Lietuvos aviacijos muziejuje ir kaip šiame darbe galėtumėte save realizuoti, siųskite paštu [email protected] iki sausio 4 dienos.

 

 

 

Skip to content