Vytauto parkas I STEPONO DARIAUS KAUNAS

  • Vytauto parkas I STEPONO DARIAUS KAUNAS

Šioje vietoje veikė kavinė, šalia veikė pramogų parko atrakcionai. Žinoma, kad čia S. Darius eidavo į pasimatymus su Jaunute. Nijolės Dariūtės prisiminimuose rašoma, jog čia per pasimatymus jis supdavo savo būsimą žmoną.
Iš S. Dariaus dukters atsiminimų: „Į pasimatymą Darius niekada nevėluodavo, to paties reikalaudavo ir iš mano mamos. Kartą jiedu susitarė susitikti prie Karo muziejaus, 20 minučių pavėlavusi, mama jo jau neberado. Kitą dieną jis perspėjo: “Žiurėk, Jaunute, kad daugiau nevėluotum”. Dabar jau mama stengdavosi į pasimatymus atvykti pirmoji.“ (Darius ir Girėnas. Nijolė Dariūtė Maštarienė. 1990)

Skip to content