EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI MOKYKLOMS

  • EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI MOKYKLOMS

Lietuvos aviacijos muziejus organizuoja edukacinius užsiėmimus, skirtus įvairaus amžiaus moksleiviams, suaugusiems bei specialių poreikių turintiems asmenims. Mūsų edukacinės veiklos iš dalies koreliuoja su istorijos pamokose minimu Lituanica skrydžiu bei kitomis, Lietuvos aviacijos istoriją grindžiančiomis temomis. Teorinę medžiagą visuomet stengiamės užtvirtinti atliekant praktines užduotis, kurių metu galima išvysti ne vieną svarbų eksponatą, kurio dėka Lietuvos aviacijos istorija šiandien gali būti suprantama kaip unikali. Galiausiai, visas edukacines veiklas galima užtvirtinti ir patyriminiais įspūdžiais išbandant skrydžio imituoklius.

Užsiėmimų trukmė priklauso nuo vaikų ir pasirinktų programų kiekio.

Edukacinius užsiėmimus būtina užsisakyti iš anksto: +370 37 390357, [email protected]

Moksleiviai pagal „Kultūros pasą” gali registruotis į didžiają dalį mūsų edukacinių programų. Tad skatiname rezervuoti savo vizito laiką būtent per šią platformą! Šias programas gali užsisakyti tik „e-mokykla” vartotojai.

Šiuo metu muziejus organizuojami šie edukaciniai užsiėmimai:

Kodėl skrenda lėktuvas? | Kultūros pasas

KAM SKIRTA: visiems mokyklinio amžiaus moksleiviams bei suaugusiems.

KAINA: registracija per kultūros paso programą.

Šio edukacinio užsiėmimo tikslas – supažindinti dalyvius su Lietuvos aviacijos istorija, aviacine technika, propaguoti lakūno profesiją ir išmėginti savo jėgas pilotuojant virtualų orlaivį. Edukaciniame užsiėmime naudojame muziejaus skraidymų imitatorių – orlaivio kabinos maketą su įdiegta valdymo bei programine įranga. Virtualių skrydžių programa leidžia pasirinkti orlaivio tipą, kilti ir leistis aerodromuose bet kurioje pasaulio šalyje. Treniruoklis skirtas susipažinti su orlaivio valdymo ypatumais, o patyrusiems „skraidūnams“ – pasitikrinti savo žinias. Programinė įranga leidžia keisti skrydžio sudėtingumą priklausomai nuo pilotuojančio asmens pasiruošimo.

7-9 klasių moksleiviai, dalyvaudami edukaciniame užsiėmime, pagilina bei įtvirtina savo fizikos mokslų žinias – Bernulio lygtį, skrydžio metu veikiančių jėgų diagramas, atstojamąją jėgą, pasipriešinimo ir traukos jėgas. Tai pats populiariausias edukacinis užsiėmimas.

"Lituanica" paslaptys | Kultūros pasas

KAM SKIRTA: 9-12 klasių moksleiviams

KAINA: registracija per kultūros paso programą.

Užsiėmimas vyksta pagal šį planą (trumpas iliustruotas pasakojimas):  situacija XX a. pradžioje Lietuvoje; Lietuvos ir JAV pasiekimai kultūros ir technikos srityse; Stepono Dariaus asmenybė ir Amerikos lietuviai; LITUANICA konstrukcija; – juridiniai skrydžio aspektai; tikėtinos katastrofos priežastys ir neatsakyti klausimai; skrydžio poveikis Lietuvai. Savo didvyrišku žygiu Darius ir Girėnas uždegė Lietuvos jaunuolių širdis, kilo didelis aviacinis sąjūdis. Kūrėsi aviamodeliavimo, sklandymo būreliai, jaunimas pradėjo rinktis aviatoriškas profesijas. Dar prieš Atlanto šturmą S. Darius siūlė įvairias naujoves ir stengėsi jas įtvirtinti Lietuvoje. Tolesnė užsiėmimo eiga priklauso nuo dalyvių pasirinkimo – ar plačiau nagrinėjami tuometiniai aviaciniai rekordai, ar „Bellanca CH-300“ perstatymas į „Lituanica“, kas įdomiau – lėktuvo techniniai duomenys, išorinis vaizdas, konstrukcinės medžiagos ir ypatybės ar tikėtinos katastrofos priežastys.. Pasitelkdami kritinį mąstymą, dalyviai atsakinėja į užduočių klausimus: ko reikėjo, kad žygis baigtųsi sėkmingai? Ar būtų galima tokį žygį senu lėktuvu surengti šiandien? Kokią įtaką Lietuvai turėjo S. Dariaus ir S. Girėno bei F. Vaitkaus skrydžiai? Kokius darbus Lietuvai galėtų skirti globalaus pasaulio lietuviai sekdami didvyrių palikimu?

Vienas per Atlantą

KAM SKIRTA: visiems mokyklinio amžiaus moksleiviams bei suaugusiems.

Šio užsiėmimo metu dalyviai supažindinami su transatlantiniu lakūnu Feliksu Vaitkumi, kuris vienas 1935 m. perskrido Atlanto vandenyną. Feliksas Vaitkus per 22 valandas 30 minučių nuskrido 5100 kilometrų. 1935 m. tai buvo vienintelis skrydis per Atlantą be nusileidimo, o Feliksas Vaitkus – šeštasis lakūnas aviacijos istorijoje perskridęs Atlantą vienas.

Užsiėmimo metu dalyviams bus pateikta vaizdinė informacinė medžiaga (dokumentinis filmas „Vienas per Atlantą”), o žaidybiniai elementai (kompiuterinis skrydžių imituoklis) padės jiems suvokti, kaip pilotuojama Felikso Vaitkaus „Lituanica 2″.

Edukacinio užsiėmimo tikslas – skatinti dalyvius domėtis savo tautos istorija, ugdyti patriotiškumą ir nacionalinį pasididžiavimą, sužinoti, kaip galima pritaikyti fizikos, geografijos ir kitas mokykloje įgytas žinias.

Aviacija Nepriklausomoje Lietuvoje | Kultūros pasas

KAM SKIRTA: visiems mokyklinio amžiaus moksleiviams bei suaugusiems

Šios edukacijos tikslas – mokiniams sudaryti galimybę visapusiškai suprasti ir pagarbiai vertinti Lietuvos aviacijos istoriją, asmenybes kūrusias aviaciją. Kritiškai vertinti kodėl aviacija, jos istorija ir palikimas yra svarbu ne tik dabarties, bet ir ateities kartoms. Suvoks, kad mokymasis muziejuose yra unikalus tuo, kad suteikia galimybę realiai prisiliesti prie kultūros ir istorijos vertybių. Mokiniai ugdysis suvokimą, kad aviacija tai ne tik skraidymas naudojantis orlaiviais, bet veiklos sritis, apimanti tokių priemonių projektavimą, dizainą, konstravimą, gamybą, skraidymą. Plės akiratį būsimos karjeros planavime.

Edukaciniame užsiėmime naudojame lėktuvo simuliatorių su judančia platforma, kuris skirtas susipažinti su orlaivio valdymo ypatumais, o patyrusiems – pasitikrinti savo žinias. Programinė įranga leidžia keisti skrydžio sudėtingumą priklausomai nuo pilotuojančio asmens pasiruošimo.

ANBO. Avangardo naujokai bet oho! | Kultūros pasas

KAM SKIRTA: visiems mokyklinio amžiaus moksleiviams bei suaugusiems

Šio edukacinio užsiėmimo tikslas – supažindinti dalyvius su atskirų Antano Gustaičio lėktuvų ANBO sukūrimo ir gamybos pavyzdžiais, parodyti dalyviams kūrybingumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo svarbą. Ugdyti informacijos suvokimo, apdorojimo ir
komunikavimo įgūdžius pagal edukatoriaus pateiktą modelį. Edukacijos metu išmokstama „skaityti“ įvairius informacijos pateikimo būdus ir formas: vaizdo ir garso įrašus, liečiamas eksponatų kopijas, pateiktus pasakojimus, nuotraukas, planus ir
kitą grafinę informaciją bei eksponatus.

Edukaciniame užsiėmime naudojame lėktuvo simuliatorių su judančia platforma, kuris skirtas susipažinti su orlaivio valdymo ypatumais, o patyrusiems – pasitikrinti savo žinias. Programinė įranga leidžia keisti skrydžio sudėtingumą priklausomai nuo pilotuojančio asmens pasiruošimo.

Kultūra, atskraidinta į Lietuvą | Kultūros pasas

KAM SKIRTA: visiems mokyklinio amžiaus moksleiviams bei suaugusiems

Šio edukacinio užsiėmimo tikslaspristatyti vakarietiškų vertybių: demokratijos, lygių teisių, tolerancijos, atviros diskusijos, sportinio aktyvumo, techninės pažangos sklaidą ir įtaką Lietuvos valstybės vystymuisi tarpukaryje. Atskleisti Bronislovo Šleinio, Stepono Dariaus, Jurgio Dobkevičiaus, Antano Gustaičio, Felikso Vaitkaus ir kitų tautiečių indėlį į Lietuvos aviacijos vystymą. Formuoti suvokimą, kaip aviacijos plėtra paspartino susisiekimą pasauliniu mastu, pakeitė visuomenės gyvenimo kokybę.

Mokiniai ugdysis suvokimą, kad aviacija tai ne tik skraidymas naudojantis orlaiviais, bet veiklos sritis, apimanti tokių priemonių projektavimą, dizainą, konstravimą, gamybą, skraidymą. Plės akiratį būsimos karjeros planavime.

Edukacijos metu vyks foto nuotraukų ir filmų ištraukų peržiūra, diskusijos, eksponatų – lėktuvų, sklandytuvų apžiūra, popierinių lėktuvų lankstymas, konstravimas, klijavimas.

Skip to content