LAKŪNŲ GIMTINĖS-MUZIEJAI

  • LAKŪNŲ GIMTINĖS-MUZIEJAI

Lietuvos aviacijos muziejus nuo 1991 m. turi du padalinius: S. Dariaus ir S. Girėno gimtąsias sodybvietes, atstatytas aviatoriaus Vytauto Pakarsko pastangomis. Gimtinėse-muziejuose įkurtos memorialinės ekspozicijos, papildytos Žemaitijos regiono etnografiniais eksponatais.

Lakūno Stepono Dariaus gimtinė-muziejus

Adresas: Dariaus km., Judrėnų sen., Klaipėdos raj., 96292

Telefonas: (8-46) 319 767, (8-698) 810 25

Darbo laikas: I-VI 10-17 val., IV iki 19 val.

Steponas Darius gimė miškingame ir pelkėtame Rubiškės vienkiemyje. Dabar tai – Dariaus kaimas. 1907 m. lakūno šeimai išvykstant į Ameriką, Dariaus motina įgaliojimus tvarkyti ūkį paliko giminaičiams Idzelevičiams. 1920 m. atvykęs į Lietuvą Steponas Darius aplankė tėviškę, gimines, senelių ir tėvo kapus Judrėnų kapinėse. Gyvendamas Kaune jis dar keletą kartų lankėsi gimtinėje, paskutinį kartą – 1927 m.

Po Stepono Dariaus žuvimo Rubiškė buvo pavadinta Dariaus kaimu. 1933 m. spalio 15 d. Dariaus kaimo Pavasarininkų organizacijos jaunimas sode pasodino ąžuoliuką, kurį pavadino „Dariaus ir Girėno medžiu”, kuris žaliuoja ir šiandien.

1946 m. spalio 15 d. „stribai” Dariškę sudegino. Negyvenamos sodybos ūkiniai pastatai laikui bėgant visai sugriuvo ir sunyko. 1968 m., kada melioracija artėjo prie Dariškės, sodyboje pastatų nebebuvo. Buvo likęs tik medinis kryžius, kuriame ir šiandien įskaitoma data – 1928 m. Pagal melioracijos projektą vietoje Dariškės turėjo plytėti lygūs tarybinio ūkio laukai.

Kraštotyrininkai, į pagalbą pasitelkę aviatorius, ryžosi gelbėti sodybvietę. Jauni, patriotiškai nusiteikę žygeiviai 1969 m. gegužės 9 d. kieme po didžiuoju ąžuolu supylė pilkapį ir pastatė didžiulį akmenį su įrašu „Dariui ir Girėnui”. Išlikusiame akmeninių namo pamatų kampe buvo pritvirtinta granitinė atminimo lenta su įrašu „Atlanto nugalėtojo Stepono Dariaus gimtinė. 1896-1933.” Po to sovietinė valdžia sunaikinti Dariškės jau nebedrįso.

Po „Lituanicos” skrydžio 50-mečio jubiliejaus nuspręsta atstatyti abiejų lakūnų tėviškes. 1993 m. buvo baigti atstatyti namas ir klėtis, sutvarkyta teritorija, įrengta memorialinė ekspozicija.

Lakūno Stasio Girėno gimtinė-muziejus

Adresas: Vytogala, Upynos sen.,  Šilalės raj., 75241

Telefonas: (8-614) 574 96

Darbo laikas: I-VI 10-17 val., IV iki 19 val.

Lakūno Stasio Girėno gimtinė-muziejus nuo Šilalės ir Skaudvilės yra nutolęs po 17 km, nuo Dionizo Poškos Baublių – 10 km, nuo Kaltinėnų – 14 km, nuo naujojo Žemaičių plento – 7 km.

1969 m. gegužės 10 d. Vilniaus universiteto turistai-kraštotyrininkai ir aviatoriai organizavo paminklinio akmens pastatymą ir gimtinės patvarkymą. Šalia S. Girėno paminklinio akmens prie kelio stovi ornamentuotas dviejų kryžmių Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio kryžius, atstatytas 1990 m.

1988 m. Dariaus ir Girėno skrydžio 55-jų metinių minėjimui buvo atstatytas ir įrengtas S. Girėno gyvenamasis namas. Namas pastatytas kitoje vietoje, nes senojo namo vietoje Stasio Girėno brolis Petras 1938-39 m. jau buvo pastatęs klėtelę. Name ir klėtelėje yra įrengta Stasiui Girėnui ir Vytogalos kaimo istorijai skirta ekspozicija.

Kiekvienais metais liepos viduryje Vytogaloje minimos Dariaus ir Girėno skrydžio ir jų žuvimo metinės.

Skip to content