Buvusi daboklė (areštinė) I STEPONO DARIAUS KAUNAS

  • Buvusi daboklė (areštinė) I STEPONO DARIAUS KAUNAS

Dar 1891 m. šioje teritorijoje buvo pastatyti neoklasicistinio stiliaus Kauno tvirtovės komendanto rūmai, kuriuos galima apžiūrėti iš Gedimino gatvės pusės (Gedimino g. 25). Tame pačiame pastate 1919 – 1940 m. veikė Lietuvos krašto apsaugos ministerija bei kariuomenės Generalinis štabas. Šios teritorijos pastatų komplekse taip pat buvo įkurta karininkų daboklė. Joje už drausminius nusižengimus 1925 m. buvo kalinamas Steponas Darius. Karo lakūnai specialiai vykdavo pro šį pastatą, kad motociklų keliamu triukšmu protestuotų prieš tarnybos draugo įkalinimą. Iš daboklės S. Darius buvo nugabentas į Karo aviacijos karininkų ramovę, kur gen. Silvestras Žukauskas viešai atsiprašė ir panaikino aukščiausią drausmės bausmę (30 parų daboklės). Šioje teritorijoje dabar veikia Lietuvos karinių oro pajėgų štabas.

Skip to content