Karo aviacijos štabas I STEPONO DARIAUS KAUNAS

  • Karo aviacijos štabas I STEPONO DARIAUS KAUNAS

Šiame pastate 1921 – 1940 m. veikė Karo aviacijos štabas. Steponui Dariui tarnybos reikalais teko ne kartą jame lankytis. Vieno iš apsilankymų metu vyr. ltn. S. Darius generolui Juozui Kraucevičiui pranešė, jog kariuomenės štabo viršininkas plk. Kazys Ladyga pasiūlė jį siųsti tobulintis į Angliją. Į tai gen. J. Kraucevičius atsakė, kad „būdas, kuriuo Darius skiriamas yra užgaunantis”.

Skip to content