Mažoji Kristaus prisikėlimo bažnyčia I STEPONO DARIAUS KAUNAS

  • Mažoji Kristaus prisikėlimo bažnyčia I STEPONO DARIAUS KAUNAS

Šioje bažnytėlėje 1924 m. rugsėjo 23 d. Steponas Darius susituokė su savo sužadėtine Jaunute Škėmaite.
Iš S. Dariaus dukters atsiminimų: „Vieną sekmadienį, vaikštinėdami po Vytauto Kalną, priėję prie sūpynių, jiedu sumanė pasisupti. Supynių „laiveliuose”suposi ne sėdėdami, o stovėdami. Darius mamą smarkiai ir aukštai įsupo. Buvo baisu, bet baimės jam neparodė. Išlipus iš “laivelių“, patenkintas Darius paplojo mamai per petį sakydamas: ‘Esi drąsi, galėsi būti mano žmona“. (Darius ir Girėnas. Nijolė Dariūtė Maštarienė. 1990)

Skip to content